top of page
Logo Všímavý pohyb [Převedený].png

"Tělo nechť každodenní své hýbání má"

 

 

Jan Amos Komenský
 

Pohyb je život

V lekcích propojuji různé přístupy a zkušenosti ze zkoumání pohybu a jeho terapeutického potenciálu. Čerpám z jógy, vývojové kineziologie, somatické facilitace a pohybové terapie.

Svým přístupem bych ráda klienty podpořila v rozvoji pohybových dovedností. Zároveň jim prostřednictvím všímavého pohybu dodala důvěry k vlastnímu tělu, ke změnám pohybových návyků a k možnostem léčení obtíží pohybového aparátu

V neposlední řadě bych je ráda navedla k celkovému zklidnění, k intenzivnějšímu prožitku pohybu a k lepšímu vnímání vlastního těla.

K čemu jsou individuální
lekce prospěšné?

  • ke zlepšení držení těla

  • ke změnám pohybových stereotypů

  • k rešení bolestí pohybového aparátu

  • k uvolnění napětí (na fyzické i psychické úrovni)

  • ke zlepšení fyzických funkcí prostřednictvím dechových technik

  • k redukci stresu prostřednictvím relaxačních technik a aktivace parasympatického nervového systémemu

  • ke zlepšení propriocepce a orientace v prostoru atd.

Pro koho jsou individuální lekce vhodné?

R e z e r v a c e :

Pro kohokoliv, bez rozdílu věku. Důležitá je potřeba individuálního přístupu a prostoru například pro řešení obtíží pohybového aparátu, pro zlepšení se v konkrétních pohybových dovednostech, či pro pochopení souvislostí (držení těla, pohyb v každodenních činnostech, nervová soustava) a pod. Cokoliv vás s ohledem na pohyb a tělo napadne, může být záměrem individuální pohybové lekce.  

Rezervační systém není aktualizován. Pro rezervace pište na:
petjayoga@gmail.com

Nadpis 2

bottom of page