top of page

PETJA

Můj zájem o diverzitu lidského bytí a holistické pochopení života na zemi mě dovedl ke studiu antropologie. Fascinovaná různorodostí kultur, tradic a rituálů ale zároveň i objevováním univerzálií, jsem se postupně dostávala ke zkoumání pohybu a tělesnosti. V rámci své diplomové práce jsem se do zkoumání pohybu a těla i přímo ponořila skrze techniky autoetnografického embodymentu.

Moje cesta k józe by se dala charakterizovat jako "od bolesti k bezbolesti". Poprvé jsem se s jógou seznámila na začátku tohoto tisíciletí, ale trvalo docela dlouhou, než jsem se jejím prostřednictvím začala dívat jinak na pohyb a propojení těla a mysli.

V roce 2016 jsem se rozhodla absolvovat rekvalifikační kurz Lektorky jógy. Tím to ale teprve začalo. Od té doby jsem pohyb a různé přístupy k němu zkoumala a neustále se vzdělávala. Kromě množství literatury jsem absolvovala různé semináře zaměřené především na konkrétní cílové skupiny (např. těhotné ženy, ženy po porodu), nebo na konkrétní metody (např. jógová terapie, venus joga).

Jako inspirativní vnímám vývojovou kineziologii, jógovou terapii, zdravotní a přirozený pohyb. Jógu se snažím s těmito přístupy propojovat a přizpůsobovat klientům, se kterými se setkávám.

Jako zásadní také vnímám zapojení práce s dechem a technik mindfulness do praxe. Neustále mě překvapuje vědomá práce s dechem, její variace, možnost ovlivňování nervového systému a vliv na posturu a pohyb. 

Všímavý pohyb v propojení s dechem vnímám jako léčivý nástroj při řešení různých potíží ve sféře těla a mysli.

V současnosti jsem ve výcviku Somatické facilitace pod vedením Reny Milgrom, a tak čerpám a nasávám poznatky z oblastí Body Mind Centeringu, Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff fundamentals a Mindfullness v autentickém pohybu.

Vedu také veřejné lekce a dílny ve spolupráci s Mamasport (mamasport.cz), Yoga and Art Praha a jsem zakladatelkou značky Moment, která vyrábí jógové materiály pro domácí praxi (shop.momentyoga.cz/)

 

YaA_2.jpg
bottom of page