top of page

Všímavý pohyb


Online lekce

Online lekce

  • 1 ho
  • 700 českých korun
  • U zákazníka

Popis služby

V případě potřeby je možné se domluvit i na pohybové lekci online. Jedná se o pohybovou lekci přizpůsobenou konkrétním potřebám a požadavkům klienta/klientky. Před lekcí zasílám dotazník, prostřednictvím kterého bych se ráda dověděla o pohybových návycích/vzorcích, případných obtížích pohybového aparátu, každodenních činnostech (souvisejících s pohybovou lekcí) a pohybových cílech klienta/klientky. Lekce pak sestává z připravených cviků – vycházejících z jógy, somatického a přirozeného pohybu a vývojové kineziologie. Obvyklá lekce začíná nejdříve mobilizačním a uvolňujícím cvičením. Poté se kontinuálně propojí cviky s dechovými fázemi (pohyb a nádech a výdech) a dochází k navazování cviků za sebou (tzv. flow). Pracuje se rovněž s oporou a záměrem pohybu. Dále se pracuje přímo se zaměřením klienta. Po celou dobu dochází k analýze pohybu (zkoumání, kde se hromadí napětí, kde je například příliš uvolnění – hypermobilita, jak lépe organizovat tělo a pod.) Sleduje se rovněž skutečnost, jak pohyb/pozice provést co nejefektivněji pro tělesné možnosti klienta. Pracuje se s prostorem a s koncentrací. V závěru se tempo lekce zklidňuje a končí se relaxací/meditací. Lekce může probíhat i u klienta/klientky doma a pokud je to potřeba i za přítomnosti dětí. Každopádně domácí prostředí a přítomnost dětí často vytrhávají klienta/klientku z plného prožitku, a proto je potřeba s tímto faktem počítat.


Kontaktní údaje

petjayoga@gmail.com

bottom of page